Language link - Slovenian Language link - English Language link - Deutch

ProVITAL d.o.o.
Novine 19
2212 Šentilj v Slovenskih goricah

00386 (0)41 512 488
info@provital.si

Podjetje ProVITAL d.o.o. posluje pod okriljem dr. Tanje Lešnik Štuhec ter dveh mladih sodelavcev Špele Štuhec, MA, univ. dipl. ekon. in Vida Štuhca, BA.
V podjetju proučujemo področja gostinstva, turizma ter marketinških aktivnosti podeželskih destinacij in zavarovanih območij ter vedenja obiskovalcev do le-teh.

Z izvajanjem nacionalnih in internacionalnih projektov načrtujemo in izvajamo programe razvoja in trženja podeželskih destinacij ter usposabljanja za različne profile zaposlenih v gostinstvu, turizmu in kmetijstvu. Prav tako izvajamo tudi aktivnosti kot strokovnjaki za marketinško komuniciranje.


Dr. Tanja Lešnik Štuhec sem kot vodja Skupine za Pohorje vključena v aktivnosti za razvoj Naravnega parka Pohorje in Pohorja kot celovite zelene destinacije – sem avtorica Vizije Pohorje 2030 (2010), ki nadaljuje aktivnosti projekta NATREG (2010).
Kot članica komisije (2009-2015) za podelitev naziva odličnosti majhnim trajnostnim destinacijam – evropski projekt EDEN, imam vpogled v poslovanje najbolj ekološko naravnanih destinacij v Sloveniji in Evropi.
Kot predavateljica veliko časa namenjam izobraževanju študentov na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Maribor (predmeti: Poslovanje prenočitvenih in prehrambenih obratov, Poslovanje hotelov in turističnih agencij, Dopolnilne turistične dejavnosti) in Visoki šoli za hotelirstvo in turizem Bled (Trajnostni turizem, Destinacijski management).
Kot avtorica številnih programov usposabljanj poznam in uporabljam primerne pristope usposabljanja in vseživljenjskega učenja za zaposlene v gostinstvu, turizmu, kmetijstvu oz. predstavnike razvoja podeželja. Z izvajanjem delavnic na terenu prikazujem primere dobrih praks udeležencem delavnic tako v Sloveniji kot tudi v tujini – še predvsem v sosednji Avstriji.
Projekt Eden55plusNW
Logo COSME EU
“Developing the network of tourism products for seniors – building a cooperation along the tourism value chain for EDEN destinations in partner countries for more competitive and sustainable growth.”

This project connects four neighboring countries and five pilot EDEN destinations in Austria, Slovenia and Croatia and targets seniors 55+ from Italy. The overall goal is on the one hand to enhance a sustainable tourism development and tourism flows and on the other hand to strengthen the whole EDEN network and transnational cooperation. The main focus is to design suitable cross-border tourism products in pilot EDEN destinations for seniors 55+ (women and couples) to increase tourism flows in low/medium seasons in these EDEN areas. Furthermore the focus is also on facilitating the internationalization of tourism businesses – mainly SMEs -, senior organizations and their introduction into the senior tourism market. The thematic focus concentrates on the natural and cultural and intangible heritage and increase the awareness about it in each EDEN destination.
News about the project Icon Click
Solčavsko

V letu 2016:

 • oblikujemo strateške dokumente z naslovi: Razvoj in trženje turizma občin Zreče/Slovenske Konjice/Oplotnica/Vitanje 2017-2021 ter Razvoj in trženje turizma destinacije Rogla- Pohorje 2017-2021
 • kot partnerji aktivno sodelujemo v čezmejnem projektu programa COSME z naslovom: EDEN55plusNW in kot nosilci WP2 oblikujemo Transnacionalni mobilni model za turistične produkte za seniorje v pilotnih EDEN destinacijah (TPTMMSE),
 • nadgrajujemo dokument Strategija razvoja in trženja destinacije Bohinj 2012-2016 za obdobje 2017-2021
 • idr.

V letu 2015 smo:

 • nadaljevali z aktivnostmi podeljevanja pravice do uporabe KTZ Okusi Rogle
 • nadaljevali z aktivnostmi podeljevanja pravice do uporabe KTZ Bohinjsko
 • nadaljevali z aktivnostmi podeljevanja pravice do uporabe KTZ Dobrote Dolenjske
 • nadaljevali z vzpostavljanjem sistema KTZ Srce Slovenije
 • oblikovali strateški dokument »Razvoj in trženje ponudbe občine Šentilj do leta 2020 z usmeritvami do 2030«
 • oblikovali dokument »Analiza ponudbe in povpraševanja športnorekreacijskih aktivnosti na Pohorju« v sklopu projekta SUPORT
 • idr.
Dobrote Dolenjske
Prejemniki certifikata kolektivne tržne znamke Srce Slovenije

V letu 2014 smo:

 • skupaj z deležniki Bohinja implementirali ukrepe strateškega dokumenta razvoja in trženja destinacije Bohinj – nastajata Center kakovosti s tržno znamko BOHINJSKO in Center trženja Bohinj z destinacijsko znamko Bohinj Slovenija,
 • skupaj z deležniki destinacije Okusi Rogle nadaljevali s projektom KTZ Okusi Rogle,
 • skupaj z deležniki destinacije Idrija oblikovali turistično ponudbo za ciljne skupine obiskovalcev,
 • skupaj z deležniki Dolenjske vzpostavljali sistem podeljevanja pravice do uporabe KTZ Dobrote Dolenjske,
 • skupaj z deležniki Srca Slovenije vzpostavljali sistem podeljevanja pravice do uporabe KTZ Srce Slovenije,
 • idr.

V letu 2013 smo:

 • skupaj s predstavniki KGZ Maribor in KGZ Ptuj ter predstavniki kmetov Podravja oblikovali Vizijo razvoja in trženja kmetijstva in gozdarstva v Podravju 2014-2020,
 • skupaj z deležniki destinacije Rogla-Pohorje načrtovali in implementirali projekt Kolektivna tržna znamka Okusi Rogle - vzpostavitev sistema ocenjevanja kakovosti in izvajanje ocenjevanja za pridobitev pravice do uporabe znamke Okusi Rogle,
 • skupaj z deležniki ovršja Pohorja razvili akcijske načrte majhnih ponudnikov za pridelke/izdelke/storitve /turistične produkte v sklopu projekta ALPA – planje in travišča na Pohorju (20 turističnih in s turizmom povezanih ponudnikov je bilo vključenih v razvoj trženjskih akcijskih načrtov).
2013
2012

V letu 2012 smo:

 • z deležniki oblikovali študijo Strategija razvoja in trženja destinacije Bohinj 2012-2016 ter Načrt razvoja destinacijske in kolektivne znamke destinacije Bohinj,
 • vodili projekt usposabljanja majhnih turističnih ponudnikov Pomurja in Prlekije v sklopu čezmejnega projekta Pet poštnih kočij (program usposabljanja – 8 modulov z delavnicami na terenu, rezultati: 20 marketinških akcijskih načrtov majhnih turističnih in s turizmom povezanih ponudnikov, 4 tematske poti s konji po Prekmurju in Prlekiji, 4 konjeniški večdnevni turistični produkti, standardi poslovanja ponudnikov projekta 5 poštnih kočij idr.).

V letu 2011 smo sooblikovali:

 • strateške dokumente razvoja in trženja destinacije Solčavsko (delavnice z deležniki destinacije),
 • strateške dokumente razvoja in trženja destinacije SAŠA (deset občin destinacije Savinjsko-Šaleška) (delavnice z deležniki destinacije) ter
 • trženjski načrt za enaindvajset občin destinacije Dežela Celjska.
2011
Bonitetna ocena 2016